Contact

Boekingen

Wiet Verschure

Contact

tel. 06-38756821

Rekeningnummer NL46 RABO 0121 4145 15

Kleintje Spul(t) & blokfluitgroep

Linda Willems

kleintjespult@t-spult.nl

't Spul(t)

Algemene info Wiet Verschure

info@t-spult.nl

Secretariaat Rienke Beernink

secretariaat@t-spult.nl

 

Bestuur

Voorzitter
Johan Nieuwenhuizen

Secretaris
Rienke Beernink

Penningmeester
Wiet Verschure

Algemeen bestuurslid
Richard Bloemen
Jules Verschure

Vertrouwenspersonen

Ryanne Richter (06-49678161) & Henri Scholten (06-20538651)

Repetities

Elke woensdagavond 

kleintje Spul(t) 19.00 - 20.00 uur

't Spul(t) 20.30 - 22.00 uur

Adres

't Spul(t)huus, Houtwal 5A, 7201 ES in Zutphen